İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. tüm çalışanları ve tüm paydaşları için İş Sağlığı ve Güvenliği seviyesi yüksek bir çalışma ortamı sağlamayı, yürüttüğü tüm işleri emniyetli bir şekilde sürdürmeyi  en önemli öncelik olarak görmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışı işlerimizin her aşamasında bizim için öncelikli bir değerdir.

Bu doğrultuda;

KANUNLARA ve 2.MEVZUATLARA UYULMASI ESASTIR; İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

TEHLİKELER TESPİT EDİLİP, OLASI RİSKLER ÖNLENECEKTİR; İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı; İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı taahhüt ederiz.

ÇALIŞANLAR VE MİSAFİRLERE KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ; Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı, İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.’nın koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı taahhüt ederiz.

YÖNETİCİLERİMİZ ve ÇALIŞANLARIMIZ İSG’den SORUMLUDUR; İş Güvenliği konusunda sorumluluk en üst seviyeden en alt seviyeye kadar tüm çalışanlarımızın temel görevlerinin başında yer alacaktır.

SÜREKLİ GELİŞTİRME; Kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve gelişiminin sağlamasını İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.