ÇEVRE YÖNETİMİ

YASAL ve DİĞER ŞARTLAR;

Faaliyetlerimizi çevre kanun ve mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirmek

ÇEVRESEL BOYUT ve ETKİLERİMİZ;

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. Olarak motorlu araç üretim faaliyetlerimiz esnasında çevresel boyutlarımızın yarattığı etkileri düzeltici ve önleyici faaliyetler ile en düşük seviyede tutmak,

AMAÇ ve HEDEFLER;

  • Öncelikle çalışma birimlerimizden başlayarak doğal çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak,
  • Enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak,
  • Atık oluşumunu kaynağında engellemek veya en az seviyede tutarak çevresel kirliliği azaltmak,

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME;

Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek,